Athens Office

KPI Bridge Oil Athens
5A Zisimopoulou & 26 Lazaraki A.
Glyfada 166 74
Athens
Greece
+30 216 3000 300 athens@kpibridgeoil.com

Michalis MANASSAKIS

Managing Director

Mobile: +30 695 7777 702

Skype: michalis.manassakis2

Dimitrios BOUZOUKIS

Team Leader | Senior Bunker & Lubricant Consultant

Direct: +30 216 3000 310

Mobile: +30 695 7777 709

Skype: d.bouzoukis

Spyros STANITSAS

Bunker & Lubricant Consultant

Direct: +30 216 3000 308

Mobile: +30 695 7777 705

Skype: spyros_kpibo

Isidoros CHANDRIS

Bunker & Lubricant Consultant

Mobile: +30 695 7777 706

Skype: isidoros.chandris

Elina APOSTOLAKOU

Bunker & Lubricant Consultant

Mobile: +30 695 7777 703

Skype: elina_kpibo

Eftihia S KALAITZIS

Bunker & Lubricant Consultant

Direct: +30 216 3000 311

Mobile: +30 695 7777 704

Skype: eftihia_kalaitzis

Alexandros PANAYIOTOPOULOS

Bunker & Lubricant Consultant

Direct: +30 216 3000 312

Mobile: +30 695 7777 707

Skype: alejandropng

Marialena PAPATHEODOROU

Chief Accountant

Direct: +30 216 3000 318

Mobile: +30 695 7777 700

Francesca THEODOROU

Assistant Accountant

Direct: +30 216 3000 316